Γρανίτες – Νίκου Α.Ε.

/Γρανίτες – Νίκου Α.Ε.
Ο Γρανίτης είναι ένα φυσικό πυριγενές πέτρωμα το οποίο δημιουργήθηκε από τη στερεοποίηση της λάβας σε πολύ μεγάλο βάθος. Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη αντοχή του, τη χαμηλή απορροφητικότητά του και τη διατήρηση του χρώματος και της γυαλάδας του σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Ενδιαφέρομαι
close slider